Meteen naar de content

8000+ tevreden klanten.

Gratis verzending bij bestellingen boven de ā‚¬50

  Voorwaarden en service

  Servicevoorwaarden - SleepBD

  Algemeen

  Manzoku - handelend onder de naam SleepBD ("sleepbd.eu") is eigenaar en exploitant van deze Website. Dit document regelt uw relatie met sleepbd.eu ("Website"). Toegang tot en gebruik van deze Website en de producten en diensten beschikbaar via deze Website (gezamenlijk de "Diensten") zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen (de "Servicevoorwaarden"). Door de Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met alle Servicevoorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt. U dient deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij in de Servicevoorwaarden hebben aangebracht.

  Toegang tot deze Website is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om de Diensten zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze Website om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen of het geheel van deze Website beperken.

  Deze Website kan links bevatten naar andere websites (de "Gelinkte Sites"), die niet worden beheerd door sleepbd.eu. Sleepbd.eu heeft geen controle over de Gelinkte Sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Uw gebruik van de Gelinkte Sites zal onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden en Servicevoorwaarden die op elke dergelijke site staan.

  Privacybeleid

  Ons privacybeleid, waarin wordt uiteengezet hoe wij uw gegevens gebruiken, vindt u hier. Door deze Website te gebruiken stemt u in met de daarin beschreven verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

  Verbodsbepalingen

  U mag geen misbruik maken van deze Website. U zult niet: een strafbaar feit plegen of aanmoedigen; een virus, trojan, worm, logische bom of enig ander materiaal dat kwaadaardig, technologisch schadelijk, in strijd met het vertrouwen of op enigerlei wijze beledigend of obsceen is, verzenden of verspreiden; inbreken in enig aspect van de Dienst; gegevens beschadigen; andere gebruikers hinderen; inbreuk maken op de eigendomsrechten van anderen; ongevraagde reclame of promotiemateriaal, gewoonlijk "spam" genoemd, verzenden; of proberen de prestaties of functionaliteit van computerfaciliteiten van of waartoe toegang wordt verkregen via deze Website, te beĆÆnvloeden. Schending van deze bepaling is een strafbaar feit en sleepbd.eu zal een dergelijke schending melden aan de relevante rechtshandhavingsinstanties en uw identiteit aan hen bekendmaken.

  Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service attack, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van deze Website of van het downloaden door u van enig materiaal dat op deze Website of op een daaraan gekoppelde website is geplaatst.

  Intellectuele eigendom, software en inhoud

  De intellectuele eigendomsrechten op alle software en inhoud (inclusief fotografische beelden) die u op of via deze Website ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van sleepbd.eu of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden aan sleepbd.eu en haar licentiegevers. U mag de geleverde inhoud uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik opslaan, afdrukken en weergeven. U mag de inhoud of kopieƫn van de inhoud die aan u is geleverd of die op deze website verschijnt niet publiceren, manipuleren, verspreiden of anderszins reproduceren, in welke vorm dan ook, noch mag u deze inhoud gebruiken in verband met een zakelijke of commerciƫle onderneming.

  Verkoopvoorwaarden

  Door een bestelling te plaatsen, biedt u aan een product te kopen onder de volgende voorwaarden. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de orderprijs.

  Verzendtijden kunnen variƫren afhankelijk van de beschikbaarheid en onder voorbehoud van eventuele vertragingen als gevolg van postvertragingen of overmacht waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

  Om met sleepbd.eu te kunnen contracteren, moet u ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit zijn van een geldige krediet- of debetkaart uitgegeven door een bank die voor ons aanvaardbaar is. sleepbd.eu behoudt zich het recht voor om elke aanvraag van u te weigeren. Als uw bestelling wordt geaccepteerd, informeren wij u per e-mail. Dit zal meestal sleepbd.eu zijn of kan in sommige gevallen een derde partij zijn. Wanneer een overeenkomst wordt gesloten met een derde partij treedt sleepbd.eu niet op als agent of opdrachtgever, en wordt de overeenkomst gesloten tussen uzelf en die derde partij en is deze onderworpen aan de verkoopvoorwaarden die zij u leveren. Wanneer u een bestelling plaatst, verbindt u zich ertoe dat alle gegevens die u ons verstrekt juist en nauwkeurig zijn, dat u een bevoegde gebruiker bent van de krediet- of debetkaart die u gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende fondsen zijn om de kosten van de goederen te dekken. De kosten van buitenlandse producten en diensten kunnen fluctueren. Alle geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan dergelijke wijzigingen.

  (a) Ons contract

  Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling: deze e-mail is slechts een bevestiging en vormt geen aanvaarding van uw bestelling. Een contract tussen ons komt pas tot stand wanneer wij u per e-mail de bevestiging sturen dat de door u bestelde goederen naar u zijn verzonden. Alleen de goederen die in de op het moment van verzending verzonden bevestigingsmail worden genoemd, maken deel uit van het gevormde contract.

  (b) Prijs en beschikbaarheid

  Hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op deze Website staan accuraat zijn, kunnen er fouten optreden. Als wij een fout ontdekken in de prijs van goederen die u hebt besteld, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren. Als wij niet in staat zijn om contact met u op te nemen, behandelen wij de bestelling als geannuleerd. Als u annuleert en u heeft de goederen al betaald, krijgt u het volledige bedrag terug.

  Er worden extra leveringskosten in rekening gebracht; dergelijke extra kosten worden duidelijk aangegeven indien van toepassing en opgenomen in de 'Totale kosten'.

  (c) Betaling

  Bij ontvangst van uw bestelling voeren wij een standaard autorisatiecontrole uit op uw betaalkaart om er zeker van te zijn dat er voldoende geld is om de transactie uit te voeren. Zodra de goederen zijn verzonden en u een bevestigingsmail hebt ontvangen, wordt uw kaart gedebiteerd zodra wij toestemming hebben ontvangen. Het geld dat wordt ontvangen bij het debiteren van uw kaart zal worden gebruikt als vergoeding voor de waarde van de goederen die u hebt gekocht zoals vermeld in de bevestigingsmail.

  Garantie

  SleepBD garandeert de kwaliteit van haar producten. Mocht u problemen ondervinden met onze producten voor de vervaldatum (zie etiket op de fles), aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en wij zullen uw product gratis vervangen.

  Retour- en restitutiebeleid

  Als u niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, laat het ons dan binnen 14 dagen na de aankoopdatum weten. Als u uw bestelde goederen wilt retourneren, heeft u daarna 14 dagen de tijd om dat te doen. Na ontvangst van uw geretourneerde goederen, zullen wij een terugbetaling initiƫren naar uw oorspronkelijke betaalmethode.

  Levering

  Standaard levering is per koerier. We leveren meestal binnen 1-30 werkdagen. U ontvangt een e-mail wanneer uw bestelling is verzonden. Wij verzenden naar alle landen, behalve naar gesanctioneerde en risicolanden (bijv. Afghanistan, China, IndonesiĆ« of Noord-Korea). Zie de volledige lijst op https://uit.stanford.edu/security/travel/high-risk-countries 

  Afwijzing van aansprakelijkheid

  Het op deze website getoonde materiaal wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld sluiten sleepbd. eu en haar leveranciers, leveranciers van inhoud en adverteerders sluiten hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders zouden kunnen worden geĆÆmpliceerd door statuut, gewoonterecht of het recht van billijkheid en zullen niet aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, inclusief maar zonder beperking tot enige directe, indirecte, speciale, gevolg-, straf- of incidentele schade, of schade voor verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriĆ«le zaken, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik, onvermogen tot gebruik, prestaties of storingen van deze Website of de Gelinkte Sites en het daarop geplaatste materiaal, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was of voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad, billijkheid, restitutie, bij wet, gemeen recht of anderszins. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van sleepbd.eu voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid, frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, verkeerde voorstelling van fundamentele zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

  Linken naar deze website

  U mag een link naar onze homepage plaatsen, mits u dat op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert waar die niet bestaat. U mag geen link plaatsen vanaf een website die niet uw eigendom is. Deze website mag niet worden ingelijst op een andere site, noch mag u een link maken naar een ander deel van deze website dan de homepage. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming tot linken zonder kennisgeving in te trekken.

  Afwijzing van eigendom van handelsmerken, afbeeldingen van persoonlijkheden en auteursrechten van derden

  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle personen (inclusief hun namen en afbeeldingen), handelsmerken van derden en inhoud, diensten en/of locaties op deze Website op geen enkele wijze verbonden, gelinkt of geassocieerd met sleepbd.eu en u dient niet te vertrouwen op het bestaan van een dergelijke verbinding of affiliatie. Alle handelsmerken/namen op deze website zijn eigendom van de respectieve merkhouders. Waar naar een handelsmerk of merknaam wordt verwezen, wordt dit uitsluitend gebruikt om de producten en diensten te beschrijven of te identificeren en is dit op geen enkele wijze een bewering dat dergelijke producten of diensten worden onderschreven door of verbonden zijn met Sleepbdofficial.com.

  Schadeloosstelling

  U gaat ermee akkoord sleepbd.eu, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, consultants, agenten en filialen te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van alle vorderingen van derden, aansprakelijkheid, schade en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website of uw schending van de Gebruiksvoorwaarden.

  Variatie

  sleepbd.eu heeft het recht om naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Diensten en/of elke pagina van deze Website te wijzigen, te verwijderen of aan te passen.

  Invaliditeit

  Indien een deel van de Servicevoorwaarden onuitvoerbaar is (inclusief een bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), blijft de uitvoerbaarheid van een ander deel van de Servicevoorwaarden onaangetast en blijven alle andere clausules volledig van kracht. Voor zover mogelijk zal een clausule/subclausule of een deel van een clausule/subclausule die kan worden gescheiden om het resterende deel geldig te maken, dienovereenkomstig worden geĆÆnterpreteerd. Als alternatief stemt u ermee in dat de clausule wordt gerectificeerd en geĆÆnterpreteerd op een wijze die de oorspronkelijke betekenis van de clausule/subclausule zo dicht mogelijk benadert als wettelijk is toegestaan.

  Klachten

  Wij hanteren een klachtenprocedure waarmee wij proberen geschillen op te lossen wanneer deze zich voordoen, laat het ons weten als u klachten of opmerkingen heeft.

  Ontheffing

  Als u deze voorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze voorwaarden schendt.

  Volledige overeenkomst

  De bovenstaande Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en sleepbd.eu. Elke verklaring van afstand van enige bepaling van de Servicevoorwaarden zal alleen effectief zijn indien schriftelijk en ondertekend door een directeur van sleepbd.eu.

  Support

  +31 6 149 860 71

  Pure kwaliteit

  Organisch geteelde hennep

  100%

  Snel en veilig betalen

  Prioriteiten verzending

  Met Track & Trace